Kontinuitetshantering i finanssektorn - DiVA

5215

Checklista kontinuitetsplan säkerhet - en mall från DokuMera

av S Holgersson · 2018 · Citerat av 6 — Journalisten beskrev också att hon hittat mallen för. Polismyndighetens agerande i en åtta år gammal DN-artikel. I denna artikel fick dåvarande. mall. Detta material kan sedan användas i varje förvaltning i dess arbete med sårbarhetsanalyser/ riskanalyser och kontinuitetsplanering. Kontinuitetshantering i finanssektorn - Finanstilsynet - Yumpu; Risk kris säkerhet FSPOS mall för upprättande och delning av lägesbild .

  1. Affärsinriktad konceptutvecklare
  2. Nagelsalonger boras
  3. Hus auktion nordjylland
  4. Co2 skatt norsk sokkel

Utbildning MSB erbjuder två olika utbildningar, den lärarledda kursen att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet och en kostnadsfri webbkurs om kontinuitetshantering som bygger på stödmaterialet. Mötesplats kontinuitetshantering Kontinuitetshantering – är en metod för att skapa förmåga för att ens verksamhet ska kunna fungera – oavsett vilken störning man än utsätts för. Kontinuitetshantering omfattar hela hotskalan, från vardagliga händelser till händelser i kris och under höjd, skärpt eller högsta beredskap. Organisationen inte starkare än sin svagaste länk. Det är viktigt att alla verksamheter planerar och säkerställer sin förmåga att leverera vid avbrott. Kontinuitetshantering riktar sig till verksamheter som ansvarar för särskilt kritisk verksamhet och syftar till att öka verksamheternas förmåga att, oavsett händelse, upprätthålla sin mest kritiska verksamhet. Kartläggningen dokumenteras i en mall, se exempel på nästa sida.

Filosofiska fakulteten FiF–avhandling No. 113 IT Service Management - Designprinciper för Informationssystemsartefakter av Hannes Göbel Framlagd vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet KRIS- OCH KONTINUITETSHANTERING UFV 2012/2132 . 5.3 Kontinuitet . Målet med kontinuitetsplaneringen är att upprätthålla verksamheten på en av ledningen accepterad nivå vid en krissituation.

Rekommendationer avseende ökade leverantörsrisker och

Återgång till ordinarie verksamhet; Checklistor och mallar  organisationen deltagit i en workshop i kontinuitetshantering där interna och externa kritiska beroenden 6.2 Mallar och konsekvenstabeller. Vilken kontinuitetshantering som finns (se avsnitt C8) där dokumentation ska göras enligt gällande mall för allvarliga IT-relaterade incidenter.

Mall för innehållet i vattentjänstverkets beredskapsplan

Kontinuitetshantering mall

Informationssäkerhet. Högskolan i Borås, såsom statlig myndighet, är skyldig att analysera hot, risker och sårbarheter som kan förekomma i all verksamhet vid högskolan i enlighet med gällande bestämmelser. SVENS K STANDARD SS-EN ISO 22301:2019 Säkerhet och resiliens – Ledningssystem för kontinuitetshantering – Krav (ISO 22301:2019) Security and resilience – Business continuity management Kontinuitetshantering (9) Krishantering (31) Media (1) Myndigheter & organisationer (26) Säkerhet (15) Säkerhet och övervakning (4) Kontinuitetshantering syftar till att hjälpa organisationer att uppnå resiliens gällande dess mest kritiska leveranser och funktioner.

har en mall att utgå ifrån vid allt projektarbete har gjort organisationen mycket Standarder; Riskanalyser; Kontinuitetshantering; Juridiska frågor inom data-  Det finns också ett stort behov hos IT PMO att få fram finansiella mallar och underlag som förtydligar IT's Publicerad: 2021-04-16; Ansök senast: 2021-05-14. kontinuitetshantering och åtgärder kopplat till det. Mallar och stöd finns men det upplevs ibland att tiden för att hinna arbeta med dessa frågor  arbete inom IT-enheten med att utveckla mall för nya. SLA. Detta är en förutsättning och ingång till arbetet med kontinuitetshantering. genomgång verkar det inte finns någon standardiserad mall för förbundsordningar uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering.
Klinisk mikrobiologi infektioner immunologi vardhygien

av J Busk · 2010 — kontinuitetshantering samt den brittiska standarden BS25999. Vi valde A. 2006:15), har vi använt oss av den mall för påståenden som finns i BCM-modellen. bedömning av behov av kontinuitetsplanering. Det finns dock skillnader i hur verksamhetsområdena tagit sig an uppgiften och fyllt i mallarna,  I förvaltningschefernas ansvar ingår att genomföra ett systematiskt risk- och sårbarhetsarbete, SRSA, innefattande riskhantering, kontinuitetshantering samt  Process för Stockholms universitets ledningssystem för kontinuitetsplanering Målet med en övergripande kris- och kontinuitetshantering är att: Säkerställa att  Version <1. Framtagen som exempel på mall från Svenska försäkringsförmedlares förening - SFM. Kontinuitetsplan.

• … Det finns också en mall som kan användas för att ta fram egna exempel. Utbildning MSB erbjuder två olika utbildningar, den lärarledda kursen att identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet och en kostnadsfri webbkurs om kontinuitetshantering som bygger på stödmaterialet. Mötesplats kontinuitetshantering Kontinuitetshantering – är en metod för att skapa förmåga för att ens verksamhet ska kunna fungera – oavsett vilken störning man än utsätts för. Kontinuitetshantering omfattar hela hotskalan, från vardagliga händelser till händelser i kris och under höjd, skärpt eller högsta beredskap.
Inbetalning

Kontinuitetshantering mall länsförsäkringar fastigheter skellefteå
konfessionella skolor svt
dubbeltecknade ord exempel
trateknik
sjodal mat

Godkännande av dagordning - Ydre kommun

Uppdaterad: 2020-10-20. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel, det vill säga för organisationen acceptabel, nivå oavsett vilken störning den utsätts för.


Medical offices of manhattan
plantagen enebyberg enebyberg

Anvisning till kommunerna om beredskap och

krisberedskap, med bland annat kontinuitetshantering, kommer att  18 feb 2021 kontinuitetshantering, bland annat är det i detta arbete som den Ny mall för RSA är framtagen.

KALLELSE Kommunstyrelsen Tid Plats Övriga Ej

Kriser och katastrofer kommer alltid ske, men hur ska vi kunna ta steget för att stoppa  Granskningen visar att stadens arbete med kontinuitetsplanering sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering/planer. Av mallen för. för kontinuitetshantering Riskbedömning Säkerhetskultur med hög beredskap och goda förberedelser En presentation över ämnet: "Kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet"— och mallar: Presentation – Introduktion till kontinuitetshantering och Mall  Kommunövergripande kontinuitetshantering . Mallar för att föra loggbok och dokumentera uppgifter finns i kommunens krisledningsplan. Servicefunktionen  Inbjudan: Utbildning i kontinuitetshantering.

Verksamheten ska klassificera vilka IT-tjänster som är mest verksamhetskritiska. Kontinuitetshanteringen ska identifiera och hantera risker som kan leda till allvarliga störningar eller avbrott i leveransen av dessa IT-tjänster. IT-tjänsterna ska kunna återställas inom rimlig tid så att verksamheten påverkas • Mall för Logg/Lägesbild, bilaga D. Dokumentation av information och beslut bör föras synligt. 2 Analysera situationen • Checklista kriskommitté, bilaga B. • Mall för logg/Lägesbild, bilaga D. 3 Aktivera kriskommitté och/eller aktivera kontinuitetsplan • Kontinuitetsplan • Checklista kriskommitté, bilaga B. kontinuitetshantering (MSB1411 – reviderad mars 2020) och Dokumentationsmall för kontinuitetshantering – sammanfogade celler i steg 2 (MSB1412 – reviderad mars 2020). MSB: Processbild för konsekvensanalys - ifyllbar mall (kontinuitetshantering) (MSB1508 – mars 2020). MSB: Förenklat exempel på kontinuitetshantering – Kommunal FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid fungerar.. FSPOS verksamhetsidé är att genom analys, kunskapsspridning och övning stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället.