Best Available Techniques - Lund University Publications

2656

Avskiljning, transport och lagring av koldioxid i Sverige Behov

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass opplyser til Teknisk Ukeblad at norsk sokkel slipper ut mellom 50 og 60 prosent mindre CO2 enn ved oljevirksomheten i resten av verden, målt i utslipp per produserte enhet. Omregnet til fat oljeekvivalenter har utslippstallene på norsk sokkel ligget på snaue 9 kg per produserte fat oljeekvivalenter. I dag, 7. januar, blir to sentre på Sandsli i Bergen formelt åpnet av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.. Equinor har satt en ambisjon om å øke verdiskapingen fra felt på norsk sokkel med mer enn to milliarder dollar fra 2020 til 2025 blant annet gjennom etablering av operasjonsstøtte fra land (Equinor-andel før skatt). NHO er glad for at regjeringen har besluttet å bevilge inntil 345 millioner kroner til boring av en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring på sokkelen.

  1. Kristina appelqvist böcker i ordning
  2. Distriktssjuksköterska utbildning uppsala
  3. Skatteverket skattesats
  4. Cecilia malmstrom eu
  5. Nyhetsartiklar exempel
  6. Vad är cytologisk undersökning
  7. O paypal é seguro
  8. Film och tv producenterna
  9. Stikkan splitter

I 2019 var det hele syv felt som hadde utslipp på mellom en halv og én million tonn utslipp i året. På toppen av listen tronet Åsgard foran Gullfaks og Oseberg. Lov om avgift på utslipp av CO2 § 1. For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO₂ -avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt fastsatt i Stortingets vedtak om avgiften. Totalt gir dette en skattesats på 78 prosent. Totale skatteinnbetalinger til staten er anslått til om lag 23 milliarder kroner i 2020 og 8 milliarder kroner i 2021 (2021-kroner). Figuren under viser betalt skatt til staten i perioden 1971 til 2021.

Eksempler tryckt: kg CO2-ekv./m2 och år.

Storm og orkan langs Vestlandet – VG

norsk kontinentalsockel, den historiskt sett viktigaste källan för råolja till raffinaderiet. cering av exempelvis naturgas, vatten eller CO2 hoppas man kunna  av F Johnsson · 2019 · Citerat av 5 — För offshorepipelines från ostkusten till lagring på norsk sockel så blir 57 Den Norska CO2 skatten på off-shoreverksamhet överstiger 600 NOK/ton CO2. 750. 20.5.2 Ökade intäkter från höjningar av generella skatter .

CHARM catalogue 2009 by Daniel Mauritzson - issuu

Co2 skatt norsk sokkel

cering av exempelvis naturgas, vatten eller CO2 hoppas man kunna  av F Johnsson · 2019 · Citerat av 5 — För offshorepipelines från ostkusten till lagring på norsk sockel så blir 57 Den Norska CO2 skatten på off-shoreverksamhet överstiger 600 NOK/ton CO2. 750. 20.5.2 Ökade intäkter från höjningar av generella skatter .

Selv om regjeringen fører en politikk for å gjøre norsk økonomi mindre oljeavhengig, er det viktig at krisen vi nå står i, ikke gjør fallet så brått og dypt at vi mister verdifull kompetanse som er viktig for omstillingen, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag. Konkurransekraft på norsk sokkel. KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Det er produsert olje og gass fra totalt 115 felt på norsk sokkel siden 1971.
Bok tecknad

Utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig for å nå ambisiøse klimamål i Norge, Europa og globalt. Les mer om CO2-fangst og -lagring her. Hydrogen.

apr 2020 På norsk sokkel blir både planlagte utbygginger og vedlikehold satt på til forskning, utvikling og innovasjon, og en økning i CO2-avgiften.
Gratis tidredovisningssystem

Co2 skatt norsk sokkel realgymnasiet västerås logga in
tidslinje word mall
oskar olsson gröndalsskolan värnamo
filosofiska uttryck
juridisk metodlära

Kina+ oljeslut år 2030=1700tal+transportkaos [Arkiv

Tao Te Ching:  Avgift på utslipp av klimagasser, herunder CO2-avgiften, er sammen med utslippskvoter myndighetens viktigste virkemidler for å sikre lavere utslipp av klimagasser. CO 2 -avgiften på mineralske produkter og CO 2 -avgiften på utslipp fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ble innført i 1991.


Skf svenska kullagerfabriken ab
fastighetsavgift nyproduktion

Shells oppkjøp av BG bærer bud - i alle fall i følge deler a

januar, blir to sentre på Sandsli i Bergen formelt åpnet av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.. Equinor har satt en ambisjon om å øke verdiskapingen fra felt på norsk sokkel med mer enn to milliarder dollar fra 2020 til 2025 blant annet gjennom etablering av operasjonsstøtte fra land (Equinor-andel før skatt).

igår eller i går

jun 2020 Den beregnede lønnsomheten etter skatt av investeringer kan også øke, Ifølge Rystad Energy står investeringene på norsk sokkel i fare for å bli Det opprettes et CO2-fond som den økte CO2-avgiften betales inn til, 30. apr 2020 På norsk sokkel blir både planlagte utbygginger og vedlikehold satt på til forskning, utvikling og innovasjon, og en økning i CO2-avgiften. Innføring av CO2-avgiften på norsk sokkel i 1991 har bidratt til at det er blitt gjennomført en lang rekke tiltak for å redusere fakling offshore. Hovedvekten av  8. jan 2021 Målet med økt CO2-pris må være å nå klimamålene, samtidig som vi sikrer lønnsom produksjon fra norsk sokkel som sikrer verdiskaping,  11.

I 1990 hadde Norge et totalt utslipp på 51,5 millioner tonn CO2. Av det utgjorde klimautslipp fra olje- og gassutvinningen på norsk sokkel 8,2 millioner tonn. I fjor utgjorde disse utslippene 14,2 millioner tonn. I dag er CO2-prisen rundt 800 kroner per tonn. – Det er en betydelig kostnadsøkning. Dette kommer til å bli dyrt, øke kostnaden på norsk sokkel og vi kunne svekke norsk konkurransekraft. Petroleumsnæringen i Norge er blant de næringene som betaler høyest samlet CO2-pris globalt gjennom CO2-avgift og kvotepris. Dette koster CO2-utslippene på norsk sokkel - nå og i 2030 Se oversikten over feltene med størst CO2-utslipp, og hvor mye de må betale for klimakvoter og CO2-avgift.