Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

6726

Dokumentation och uppföljning - Novaomsorg

Januari. 20190108-1. Ej uppföljd genomförandeplan. Boende och personlig assistans, 507.

  1. Hiv symptom hudutslag
  2. Migrationsverket inloggning arbetsgivare
  3. Världens äldsta människa genom tiderna
  4. Anders holm kids

Medarbetare är ansvariga för att avvikelser dokumenteras i avsedd mall. Medarbetaren ansvarar för att informera ledare eller chef om händelsen samt informerar övrig arbetsgrupp. genomförandeplaner så att de personer som får stöd, service eller omsorg blir delaktiga och kan utöva inflytande över insatsernas genomförande. Vi har hämtat exempel från olika typer av verksamheter som riktar sig till personer med funktionsne d-sättning och samtalat med dess personal och chefer. • Avvikelser från det som överenskommits i genomförandeplanen.

Alla anteckningar som förs i journalen ska vara daterade, signerade och  Om allt utförts enligt genomförandeplanen bekräftas enbart att besöket utförts.

System för uppföljning och granskning av verksamheter som

Problem / avvikelse. Rubrik för  26 okt 2010 Åtgärder vid avvikelser .

Manualer — Vellinge Kommun

Avvikelse från genomförandeplan

Från personalens sida lyfts fram att de inte får till sig någon samlad bild av upprättade avvikelser inom den egna enheten eller för hemtjänsten som helhet. I den sociala journalen ska insatserna för kunden dokumenteras, särskilt avvikelser från genomförandeplanen eller förändringar som på annat sätt påverkar brukare. Även anteckningar om kontakter som tagits och så vidare ska dokumenteras. Anteckningarna ska föras i löpande följd. Dokumentation ska göras i verksamhetssystemet Procapita. och eventuella uppkomna avvikelser från både utförare och brukare från upprättad genomförandeplan.

Hemtjänst har minskat från 506 till 281 medan särskilt boende (SÄBO) har ökat från 398 till 552. Merparten av avvikelserna inom Hemtjänst och SÄBO handlar om brister i/uteblivna insatser för den enskilde.
Samhall göteborg marieholm

En daganteckning ska alltid skrivas när en avvikelse från genomförandeplanen sker eller vid annan händelse av vikt. En viktig distinktion mellan journalanteckning och daganteckning är att daganteckningar kan innehålla mer information än enbart avvikelser från genomförandeplanen eller händelser som är betydande för insatsen.

Sida 3(3) Fylls i av sjuksköterska. Kommentar. Konsekvenser av fallet .
Timeedit su

Avvikelse från genomförandeplan svart katt vit katt dvd
adjunkt lektor forskjell
landstinget västervik
rågsved spel och tobak
hemnet boden villa
gunnar olsson foto
referenser böcker

Kravspecifikation - Stenungsunds kommun

2. Klicka på ikonen Ny längst upp till vänster i menyraden.


Olika sorters argument
realgymnasiet uppsala schema

Riktlinjer och rutiner - Haninge kommun

de ursprungliga och de reviderade målen infogas automatiskt i den sociala journalen mål som ska följas upp överförs automatiskt från genomförandeplanen till uppföljningsformuläret utveckla sambandet mellan genomförandeplan, mål och journalanteckningar öka individens delaktighet och inflytande strukturera texter och skriva begriplig, vardaglig svenska anpassad till läsarna Målet är en dokumentation som utgår från individens behov och förmåga till delaktighet. Synpunkter, avvikelser och lex Sarah 3:e kvartalet 2018 SOCIALNÄMND Period: 2018-07-01 - 2018-09-30 Period Ärendenr Beskrivning Org enhet Typ Verksamhetsområde Juli 20180705-11 Saknas genomförandeplaner i placeringsärenden Placeringsenheten, 109 Avvikelse Barn och familj Genomförande plan TN-2017 -00168 -1 0 Genomförandeplan Södertälje tätort 2017-09 -15. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kostnaden för omskyltning beräknas till 1, 3 miljoner.

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse - Gävle

genomförandeplanen , medicinhantering, omvårdnad m.m. Medarbetare är ansvariga för att avvikelser dokumenteras i avsedd mall. Medarbetaren ansvarar för att informera ledare eller chef om händelsen samt informerar övrig arbetsgrupp. enskilde av någon anledning väljer att avstå från medverkan är det viktigt att hans eller hennes uppfattning respekteras, men det hindrar inte att en genomförandeplan ändå upprättas. Avsikten med en genomförandeplan är inte att den ska uppfattas som ett avtal mellan den enskilde och utföraren Definition av avvikelser med förklaringar Händelser som hanteras som avvikelser enligt lagrum Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I förklaringen tydliggörs vilket eller vilka lagrum avvikelsen berör.

Respektive kontaktman ansvarar för att följa denna rutin enligt delegering från resultatenhetschef. Omfattning 1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS framgår bestämmelser om vad som skall framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en insats. Dokumentnamn Rutin för genomförandeplan och social En genomförandeplan som är skrivskyddad är rödmarkerad, ifall planen inte är skrivskyddad är den svartmarkerad. Lägg en bevakning på genomförandeplanen Gå till planen igen (person, genomförandeplan) Klicka på bevaka Klicka på ny bevakning Välj ”Uppföljning av genomförandeplan”, datumet sätts automatiskt 90 dagar framåt. 2.