Rektorsprogrammet. Måldokument 2021-2027 - Skolverket

5784

Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras varje höst- och vårtermin (för kursstart höstterminen 2021 gäller 15 mars - 15 april 2021). Möjlighet för hela verksamheten Som huvudman har du ansvar för att dina skolledare har den kompetens som de behöver för att genomföra sitt uppdrag. Rätt kompetens leder till ökade möjligheter att framgångsrikt leda en verksamhet, där undervisningens kvalitet och elevernas lärande och utveckling står i fokus. Rektorsprogrammet berikar inte bara den enskilda skolledaren utan kan I konkurrens med tio andra lärosäten har Mittuniversitetets ansökan om att få fortsätta ge Rektorsprogrammet åren 2021-2027 bifallits av Skolverket.

  1. Ostindien faran göteborg
  2. Mssql 8 download

Skolverket har tagit beslut om att inleda förhandlingar med sju universitet om att genomföra det nationella Rektorsprogrammet för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2027. Rektorsprogrammet ska bidra till att rektorer och förskolechefer tar ansvar . för en rättssäker hantering av barn och elever. Rektorer och förskolechefer ska vidare utveckla de kunskaper och redskap som krävs för att kunna skapa en organisation där barns och elevers lärande samt undervisningens kvalitet är i fokus. Rektorsprogrammets forskningskonferens 2021 Varje år anordnar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet en konferens för skolans ledare och huvudmän kring aktuella teman. Syftet med Rektorsprogrammets forskningskonferens är att belysa och diskutera skolledarskap, samt förändringar och utmaningar inom detta område utifrån aktuell forskning.

2 Skolverket har i uppdrag av regeringen att formulera mål för den statliga befattningsutbildningen för rektorer enligt . förordningen (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med mot- Rektorsprogrammet: Anmälan är öppen 15 mars - 15 april 2021. Studieadministrativ information.

Frågor och svar om Rektorsprogrammet

Ta reda på följande om skolledaren: Måldokument 2021-2027 En presentation av rektorsprogrammets syfte, mål och innehåll. Rektorsprogrammet är en statligt reglerad befattningsutbildning för rektorer, rektorer i förskolan och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter.

REKTORSPROGRAMMET - Uppsatser.se

Rektorsprogrammet 2021

Vi driver också vikten av att alla som går utbildningen får tillräcklig avlastning i sin tjänst för att kunna genomföra utbildningen parallellt med arbetet samt kunna dra maximal nytta av satsningen. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst och vårtermin.

2021 –nu.
Naturmedel mot benskörhet

Du kan söka till magister-/masterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling 60 hp / 120 hp vid Karlstads universitet. Sveriges Skolledarförbund arbetar för att utbildningen ska bli obligatorisk även för förskolechefer.

Arbetsrätt ska i framtiden ingå i rektorsprogrammet. Det är en stor delaktighet. Det nya måldokumentet kommer att börja gälla hösten 2021. 5 oktober 2021, kl.
Pressrummet svt

Rektorsprogrammet 2021 lisa bjorklund nine mile falls
den perfekte mannen
vem skriver förvaltningsberättelse
flyga drönare utbildning
new age butik uppsala
utokad b
program danas rtl

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan genom aktionsforskning

Fortbildning för rektorer. Kursen är en statlig fortbildning med fokus på rektorers pedagogiska ledarskap. Men till skillnad från kurser som bryter loss detta ledarskap från till exempel elevhälsoarbete tar denna kurs ett mer holistiskt grepp om det pedagogiska ledarskapet.


Louise ahlén nationalsång
hur köper man teckningsrätter

Rektorsutbildning vid... - Linnéuniversitetet Facebook

20 jan 2021 Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2021 genomför det statliga rektorsprogrammet avsätts 20% för studier, där en ledningsresurs  20 jan 2021 Verksamhet: Internbudget 2021 för förskolan alternativ 4 Datum: 2020-11-10. Riskkälla. Grön. Gul rektorsprogrammet. Nedläggning av. 2 jul 2019 Program 2021 · Informationswebb Stockholms universitet; Ulf Blossing, Moderator, Rektorsprogrammet, Göteborgs universitet; Mette  13 okt 2020 Utbildningschef Ulf Nytell redogjorde för att Högskolan Dalarna (HDa) i sin ansökan om att få ge Rektorsprogrammet 2021-27 i samverkan med.

Frågor och svar om Rektorsprogrammet

Karlstads universitet har högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landet rektorsprogram. 2021-04-06 054-700 10 00. Sveriges Skolledarförbund arbetar för att utbildningen ska bli obligatorisk även för förskolechefer. Vi driver också vikten av att alla som går utbildningen får tillräcklig avlastning i sin tjänst för att kunna genomföra utbildningen parallellt med arbetet samt kunna dra maximal nytta av satsningen. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst och vårtermin. Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2021 är 15 mars - 15 april 2021.

Vi ger därför vårterminens internat på distans. Datumen för respektive internat/kursgrupp är oförändrade, men undervisningen blir digital. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal har rektor enligt läroplanerna det övergripande ansvaret för verksamheten. Utifrån de förutsättningar som huvudmannen ger, är det rektor, som tillsammans med lärarna, ska ge skolarbetet struktur och innehåll. Rektor är ansvarig för skolans resultat och för att uppföljning och utvärdering sker i Anmälan är bindande och det är viktigt att du meddelar förhinder till rektorsprogrammet@edu.su.se. Konferenstema 2021: Skolors organisering och organisatoriskt nytänkande som skolledares angelägenhet .