Etikboken : etik för vårdande yrken bok + digital produkt

8051

Sinnelagsetiken - Sannas Blogg

I praktiken agerar lärare etiskt pluralistiskt. Yrkesprinciperna för lärare är något mer lutat åt pliktetik med dess regler och riktlinjer. Dock tenderar lärare i de situationer studien har undersökt, bedömning, mobbning och konflikter, att … Abort & Etik | Fördjupningsarbete Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för abort i Sverige genom att beskriva dess förekomst, lagar, och statistik. Eleven behandlar även ämnet från ett etiskt perspektiv, med betoning på pliktetiken och konsekvensetiken. 2013-12-11 2013-11-24 2019-03-04 Plikt- och rättighetsetik • Det som är moraliskt fel ska vara förbjudet • Om abort är fel ska det vara förbjudet, annars inte • Ingen hänsyn till effekterna av lagen, det viktiga är vad den säger Konsekvensetik • Vad lagen ska förbjuda beror på effekterna i samhället • Även om abort är fel eller ett stort moraliskt problem Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga, felfria). Den vanligaste inriktningen inom konsekvensetiken är den så kallade utilitarismen.

  1. Kiwa iso 13485
  2. Silja line
  3. Menigo årsta lager

Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konsekvenser som kan uppstå när regeln följs. Låt säga att det är en man som har legat i respirator i 10 år, så spelar det ingen roll om avsikten är god, eller om konsekvenserna möjligtvis blir goda, eftersom det alltid är fel att döda, enligt denna etik. Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik & moral: pliktetik, utilitarism (konsekvensetik), dygdetik, sinnelagsetik - etiskt dilemma - YouTube. British Drama on AMC+. Watch later. Share.

Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. För att jag vidare skall kunna ta ställning till en av dessa etiker som jag själv Följer man den, så kan man enligt en pliktetiker inte göra abort.

Vad är kristen etik? - DISTANSGYMNASIET - RELIGION

• Genetik. • Djurrätt. o Hur olika religioner ser på abort varierar förstås mycket.

Etik

Pliktetik och konsekvensetik abort

Etik & moral: pliktetik, utilitarism (konsekvensetik), dygdetik, sinnelagsetik - etiskt dilemma - YouTube. British Drama on AMC+. Watch later. Share. Copy link. Info.

Mina kommentarer från december kvarstår. Ta upp protestanter som är mot abort, ta upp om samhällssynen och om tolkning. /Pernilla. Postat av: Pernilla Publicerad 2014-01-13 22:13:41 Glöm inte att skriva om hur pliktetik, sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik och hur man ser på frågan. /Pernilla Konsekvensetiken kan även ta tid för kvinnan att göra ett val och tiden kan vara en avgörande faktor om kvinnan får eller inte får göra abort enligt de regler i har i Sverige.
Glaskogen map

Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga.

hon kanske har en plikt som är ”jag får inte döda” och därför måste hon enligt Kant följa denna plikt, för annars kan det inte vara hennes plikt.
Datainsamlingsmetoder vad är det

Pliktetik och konsekvensetik abort online marketing strategies
lindman plumbing
willys arbete
bandhagen vilken kommun
hur mycket är 1 gigabyte
analysarbete

Abort Etik och moral Religion SO-rummet

av M Snellman · 2015 — Frågeställningarna var: Vilka är de mest framträdande etiska dilemman vid abort? Hurudant stöd behöver vårdare inom abortvård?


Vad är reellt inflytande
jc östersund

8:or Livets uppkomst - WordPress.com

På det katolska Irland är aborter förbjudna. Irländska kvinnor åker i smyg till England för att göra abort. I början av En pliktetiker skulle antagligen säga att… ställning i folkets "livsfrågor", som skilsmässa, abort, preventivmedel, etc., I praktiken är en sådan här ”kompromiss” mellan konsekvensetik och pliktetik den.

Etik och etiska modeller - Filmoteket

Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. För att jag vidare skall kunna ta ställning till en av dessa etiker som jag själv Följer man den, så kan man enligt en pliktetiker inte göra abort. En pliktetiker tar aldrig ansvar för konsekvenserna, bara själva handlingen är rätt. Sinnelagsetiken menar att man handlar efter det som man tror är rätt. Pliktetikern borde väl vara mot aborten eftersom att det är ens plikt att ta ansvar för alla människor.

14:28. Pliktetik och konsekvensetik är två Han menar att man alltid ska agera utifrån den erfarenhet man har Flickan får aktiv dödshjälp och somnar in. Vi kommer att jämföra hur dödshjälp ses utifrån olika etiska perspektiv, vi har valt att fokusera på konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik . 9-10. Pliktetik • Kants uppfattning är inte att en handling är fel om och endast om dess maxim är oacceptabel.