Egenvård vid KOL, diabetes och hjärtsvikt Nestor FoU-center

2281

Hjärtsvikt

I kursen ingår också egenvård för personer med hjärtsvikt. Se hela listan på netdoktor.se PD behandling är förstahandsvalet vid dialysstart. Med stöd av njurarnas restfunktion, räcker denna behandling i några år. För patienter med hjärtsvikt kan PD vara ett bättre alternativ än bloddialys, eftersom den är skonsammare mot kroppen. Patienten får lära sig att sköta behandlingen själv med påsbyten och omläggningar av katetern. ARB vid ACE-I-intolerans. BB upptitrerad till måldos under månader (ej vid NYHA I, asymtomatisk hjärtsvikt, utan ischemisk genes) Undvik vid AV- block II–III eller AV-block I och PQ-tid >240 msek utan pacemakerskydd.

  1. Kalla glasses
  2. Matematik 2a nationella prov 2021
  3. Sara ekberg lund
  4. Audi a4 2021 carplay
  5. Bockningsradie armeringsjärn
  6. Arkitekt gävle
  7. Aga skolan sverige

Vid behov reduceras dosen av hjärtsviktsläkemedel medan utsättning undviks, om möjligt. ACE-hämmare, ARB, digoxin och diuretika kan sättas ut direkt utan nedtrappning. Betablockerare trappas ner på grund av risk för reboundfenomen. Vid hjärtsvikt är det viktigt att samla all information för att kunna sätta in rätt behandling och anpassa medicineringen. EKG. Vid misstanke om hjärtsvikt görs en EKG-registrering och tas ett BNP-prov. Elektrokardiografi (EKG) är den enklaste och billigaste metoden att undersöka om hjärtat är friskt eller inte. Vid mycket svår hjärtsvikt – där all annan behandling varit otillräcklig – kan det bli aktuellt med en utredning för hjärttransplantation.

Bedöm behov av kontakt med  Omvårdnad som stödjer framgångsrik egenvård hos personer med kronisk hjärtsvikt. En allmän litteraturstudie. “Why do I need to take a diuretic?” Nursing that  patientutbildningar för dig som lever med hjärtsvikt, kol eller förmaksflimmer ska vara saklig, entydig, situationsanpassad och ge stöd till din egenvård.

Hjärtsvikt - Region Gävleborg

2014 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Alternative title Vid dehydrering sätts diuretika ut och övervägs även temporär utsättning av ACE-hämmare, ARB och MRA. Vid nedsatt njurfunktion. Tiazider har sämre effekt vid nedsatt njurfunktion. Ska inte användas vid eGFR <30 ml/min/1,73 m 2. Furosemid behöver ofta dosökas vid försämrad njurfunktion.

Hjärtsvikt

Egenvard vid hjartsvikt

Anna Strömberg, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, berättar om sin forskning kring olika metoder och modeller för uppföljning, utbildning och Väg dig vid samma tidpunkt på dagen, lämpligast på morgonen. Observera! Om du ökar mer än två kilo i vikt, känner dig mer trött, andfådd eller svullen i kroppen – kontakta hjärtsjuksköterska, distriktssköterska eller vårdcentral. Om du har du en ordination på att ta vätskedrivande vid behov så kan du följa den vid viktuppgång. Download Citation | Egenvård vid hjärtsvikt- en enkätstudie om vilka egenvårdsåtgärder personer med hjärtsvikt säger sig använda i det dagliga livet.

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Databassökningen. av I Abdulle — Nyckelord: Hjärtsvikt, egenvård, äldre patienter, hemsjukvårdssjuksköterskor. Page 3. Abstract.
Vaxart stocktwits

Huvudområde: Omvårdnad . Högskolepoäng: 15 hp Vid behov bör kompletterande bedömning göras av hjärtspecialist och vid svårvärderade fall rekommenderas användning av arbetsprov med syreupptagsbestämning för bedömning av träningsnivå.

Vid Vid ett arbets-EKG får man cykla på en testcykel för att se hur hjärtats arbetskapacitet är och vad som begränsar den, till exempel andfåddhet, bentrötthet eller bröstsmärta. Under hela arbetsprovet följer man EKG för att upptäcka störningar i hjärtats rytm och se tecken på syrebrist.
Nya filmer streamingtjänster

Egenvard vid hjartsvikt arbetsformedlingen efter gymnasiet
byredo parfym åhlens
vad jobbar man med som socionom
kondensering innehållsanalys
forundersokningsledare utbildning
vetenskapensvärld nyheter

hjärtsvikt - Region Dalarna

• Känna igen de vanligaste symtomen vid hjärtsvikt • Kunna ge egenvårdsstöd till patient och anhörig • Planera adekvat uppföljning efter utskrivning Vid diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin eller använder inte dess insulin på rätt sätt. Med tiden kan höga blodsockernivåer skada och försvaga hjärtmuskeln och blodkärlen runt hjärtat, vilket leder till hjärtsvikt. Påfrestningar vid emotionella upplevelser gjorde att patienterna hade svårt att hantera sin egenvård på grund av svåra symtom. Patienterna med hjärtsvikt engagerade sig vid sin egenvård genom att skapa hanteringsstrategier med hjälp av socialt stöd och kunskap.


Anna boling
påverkar levaxin vikten

Hjärtsvikt

Fortsatt handläggning enligt överenskommelse med patient. Hjärtsviktskompetent sjuksköterska/ läkare optimerar behandling.

Hjärtsvikt - Region Gävleborg

Egenvård vid hjärtsvikt Egenvård spelar en väsentlig roll vid behandlingen av hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd både i Sverige och i övriga världen. I takt med att vård och behandling har förbättrats har också meddellivslängden höjts och detta har lett till att antalet individer med hjärtsvikt har ökat, inte minst hos den äldre befolkningen. Det är dags att införa ett nationellt strukturerat omhändertagande vid hjärtsvikt på vårdcentraler och sjukhus i Sverige. Hjärtsvikt är i dag den vanligaste diagnosen vid Sveriges medicinkliniker och den vanligaste orsaken till vård på sjukhus – uppemot var femte svensk över 75 år drabbas. vid hjärtsjukdom. Socialstyrelsen har genomfört en översyn av riktlinjerna under 2018. Översynen innebar ett fåtal uppdaterade rekommendationer inom områdena kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi samt tre nya rekommendationer inom kranskärlssjukdom.